Các loại bể cá cảnh biển

Các loại bể cá cảnh biển

Bể cá cảnh biển rất đa dạng về kích thước, chủng loại, Được phân loại theo các loài sinh vật biển trong bể.

Bể cá cảnh biển chỉ nuôi cá

Trong bể cá cảnh biển chỉ nuôi các dòng cá cảnh biển khác nhau và bố cục đá, đôi khi trong hồ chỉ có cá và không có bố cục đá. Kích thước bể cũng đa dạng từ nano đến những hồ thuỷ cung cỡ lớn.

Xem tất cả 6 kết quả