Đá sống

Đá sống trong hồ cá nước mặn

Đá sống trong hồ cá nước mặn là yếu tố quan trọng bậc nhất, đá sống là lọai đá rạng san hô được khai thác và bảo quản tốt. Đá sống là cấu trúc rỗng với vô vàn vi sinh vật biển sinh sống có lợi cho bể cá, Vietnam Aqua có hệ thống sử lý đá sống chuyên nghiệp, theo đúng quy trình có lợi cho bể cá nước mặn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.