Đèn T5HO

Đèn T5HO cho bể cá cảnh biển đa dạng về kích thước và chủng loại, Đèn T5HO cho cường độ sáng mạnh, dải màu đủ phổ cho bể cá cảnh biển. Đèn T5HO vẫn là lựa chọn tốt nhất cho những bể nuôi san hô cứng (SPS). Đèn T5HO cho bể cá cảnh biển có nhiều hãng và mức giá khác nhau để khách hàng lựa chọn. Kích thước thông thường của đèn T5HO cho bể cá cảnh biển, T5HO-39cm, T5HO-90cm, T5HO-150cm, T5HO-180cm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.