Cá biển về ngày 30-1-2019

Cá cảnh biển về phục vụ tết cho mọi người.