Cá cảnh biển về ngày 12/01/2019

Danh sách cá về ngày 12/11/2019

Tu hú trắng – Size 10-12cm

Thia xanh bụng vàng

Banggai

Mặt khỉ – Size 8-10cm

Nẻ xanh – Size 5-7cm

Tang tím Size 7-9cm và size 9-11cm

Hà mỹ nhân size 5-6 cm

Nẻ nhật Size 10cm

Hoàng đế Size 12-14cm

Maroon vạch vàng

Thiên thâng yên ngựa Size 10-12cm

Lemoon Size 6-8cm

Nemo đột biến

Mó chuối

Thia mắt xanh

Kole tang Size 7-9cm