Danh sách cá biển nhập về ngày 24/4/2019

Achitang, Nẻ nhật, Tang vàng, nemo đột biến, trạng nguyên, thiên thần lửa…..và nhiều loại cá khác mời quý khách xem trong video nhé !